ETR

Magdalena Stefaniak

Magdalena Stefaniak

Urodzona 26 listopada 1989 roku w Złotowie. W 2009 roku ukończyła z wyróżnieniem wydział wokalny Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Fryderyka Chopina w Pile, w klasie śpiewu solowego mgr Izabeli Lelewskiej – Drążkowskiej.

Studia licencjackie ukończyła w 2012 roku pod kierunkiem ad. dr Barbary Mądrej – Bednarek, na wydziale wokalno-aktorskim Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu.
Obecnie kontynuuje naukę w klasie śpiewu ad. dr Barbary Mądrej – Bednarek, na V roku studiów magisterskich Akademii Muzycznej.

Już od początku swojej edukacji w zakresie sztuki wokalnej, uczestniczyła w licznych kursach wokalnych np: Duszniki Zdrój, Karpacz, Krynica Zdrój, Poznań, pod kierunkiem m. in.: Piotra Łykowskiego, Eugeniusza Sąsiadka, Stefanii Toczyskiej, Urszuli Kryger, Karoli Theill, Anity Garanci, Luigi Petroniego.

Laureatka VII Międzynarodowego Konkursu Wokalnego „ZŁOTE GŁOSY” w Warszawie.
Finalistka X Międzyuczelnianego Konkursu Wykonawstwa Pieśni Artystycznej im. Edmunda Kossowskiego w Warszawie.

20 kwietnia br. debiutowała jako Hrabina w premierze studenckiej „Wesele Figara” W. A. Mozarta, na deskach Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu.

Muzyka towarzyszy jej od najmłodszych lat. Pochodzi z rodziny, w której muzyka przewijała się już od pokoleń, dlatego dźwięki, śpiew i wrażliwość na muzykę nie są jej obce.