ETR

Anna ZIÓŁKOWSKA

Anna ZIÓŁKOWSKA

violin

Ukończyła z wyróżnieniem Akademię Muzyczną im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu w klasie skrzypiec prof. Jadwigi Kaliszewskiej. Swe umiejętności doskonaliła na kursach mistrzowskich pracując pod kierunkiem profesorów: Charlesa Tregera, Mariny Jaszwili, Wandy Wiłkomirskiej i Krzysztofa Węgrzyna.

W ciągu szeregu lat (1991-2001) była laureatką nagród oraz wyróżnień na krajowych i międzynarodowych konkursach skrzypcowych (m.in. V Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy Wolfganga Marschnera w Weimarze, III i IV Ogólnopolski Konkurs Młodych Skrzypków im. St. Serwaczyńskiego w Lublinie, V Ogólnopolski Konkurs Skrzypków im. Z. Jahnkego w Poznaniu). W swym dorobku artystycznym ma również sukcesy na polu muzyki kameralnej – m.in. I nagrodę na Ogólnopolskim Festiwalu Kameralistyki Młodych w Kłodzku (1999).

Regularnie występuje w charakterze solistki z orkiestrą symfoniczną Filharmonii Poznańskiej, jak również Filharmonii Lubelskiej, Filharmonii Koszalińskiej, Filharmonii Zabrzańskiej, gdańskim zespołem muzyki dawnej „Cappella Gedanensis”, a także z orkiestrą symfoniczną Akademii Muzycznej w Poznaniu.

W roku 2002 zadebiutowała recitalem w nowojorskiej Carnegie Hall .

W październiku 2006 jako członek polskiej ekipy konkursowej wzięła udział w XIII Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu. W tym samym roku otrzymała również stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego przyznawane za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury.

W czerwcu 2009 została uhonorowana Medalem Młodego Pozytywisty przyznawanym przez poznańskie Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego, natomiast w październiku 2012 – Brązowym Krzyżem Zasługi nadanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Aktywna jako muzyk orkiestrowy – od roku 2005 zaangażowana na stanowisku koncertmistrza w orkiestrze symfonicznej Filharmonii Poznańskiej im. T. Szeligowskiego.

Zajmuje się również pedagogiką – od roku 2004 prowadzi klasę skrzypiec w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II stopnia im. H.Wieniawskiego – „Szkole Talentów” – w Zespole Szkół Muzycznych w Poznaniu.