ETR

Jan Kanty Pawluśkiewicz | Leszek Aleksander Moczulski

JOY OF MERCY

The CD titled Radość Miłosierdzia (Joy of Mercy) comprises a recording of the first performance of a piece ordered by Poznan Philharmonic on the thirtieth anniversary of the election of the Pope John Paul II. The masterpiece by Jan Kanty Pawluśkiewicz and Aleksander Moczulski was performed for the first time by 200 artists from Poznan and Cracow at Poznan Collegiate Church on October 16, 2008.

Rafał Jacek DELEKTA – conductor

 1. Interludium
 2. Purgatorium
 3. Czy jest wyjście
 4. Pod pieczęcią Twą
 5. Hojność
 6. Lecz Ty wiekuistość
 7. Wielkie są pustki
 8. Św. Faustyno wstaw się za nami
 9. Modlitw naszych Tyś przyczyną
 10. Dróg zawiłość
 11. Jest cisza
 12. Ogród
 13. Napowietrzne nasze drogi
 14. Bez tchu
 15. Radość miłosierdzia

Sound engineering: Andrzej Solczak