ETR

Zofia ŁAŁAK

Zofia ŁAŁAK

Zofia Łałak jest laureatką I nagrody Concours Musical de France w Krakowie i II nagrody Concours Musical de France w Paryżu. Została również finalistką Międzynarodowego Konkursu im. Aleksandra Tansmana w Łodzi. Dwukrotnie była stypendystką Prezesa Rady Ministrów, otrzymała ponadto stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Instytutu Adama Mickiewicza, Ministra Spraw Zagranicznych Belgii, Ministra Kultury Włoch, nagrodę im. Sary Lahat (Izrael), nagrody specjalne Prix du patrimoine i Prix Belvaux (w Belgii) za wybitne sukcesy artystyczne.

Koncertuje w Polsce, Niemczech, Czechach, Austrii, Belgii, Francji, Włoszech, Szwajcarii, Anglii, Hiszpanii, Izraelu i na Litwie. Dokonała nagrań dla m.in. Polskiego Radia i Telewizji oraz stacji czeskich i belgijskich. Prowadzi bogatą działalność koncertową jako kameralistka – brała udział m.in. w Festiwalu Muzycznym Gdańska Wiosna i Juillet Musical d’Aulne w Belgii.

W 2007 roku ukończyła z wyróżnieniem studia pianistyczne u Dominique Cornil i Siergieja Leschenko w Conservatoire Royal de Bruxelles. Zdobyte umiejętności doskonaliła – w zakresie gry solowej – podczas studiów mistrzowskich w Accademia di Musica di Pinerolo we Włoszech pod kierunkiem Laury Richaud i Franco Scali, a w dziedzinie kameralistyki – w Konilijk Konservatorium w Brukseli w klasie Vivianne Spanoghe. Jako kameralistka, wspólnie ze skrzypaczką Pauliną Sokołowską, odbywała także regularne konsultacje u słynnych wirtuozów – Igora Ojstracha, Pierre’a Amoyala i Michaela Kugla. Brała też udział w wielu kursach mistrzowskich, m.in. pod okiem takich muzyków, jak Ian Hobson, Philippe Entremont, Bruno Canino, Katarzyna Popowa-Zydroń, Elżbieta Tarnawska, Andrzej Tatarski. Uczestniczyła również w serii kursów wykonawczych u Claire Chevailler. Współpracowała z kompozytorami belgijskimi, w tym Philippe Boesmansem, Danielem Capelettim, Benoit Mernierem, m.in. na festiwalu Ars Musica.