ETR

Zbigniew RAUBO

Zbigniew RAUBO

piano

Edukację muzyczną rozpoczął w wieku 5 lat, a pierwszy raz wystąpił z orkiestrą mając lat 10. Absolwent Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach w klasie Andrzeja Jasińskiego, dziś jest profesorem w macierzystej uczelni. 

Artysta jest laureatem Konkursu im. Karola Szymanowskiego w Łodzi (1987), zdobywcą VI nagrody w Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Ferruccio Busoniego w Bolzano (1991) oraz IV nagrody w Konkursie im. Ferenca Liszta w Utrechcie (1992). Bierze udział w pracach jury konkursów krajowych i zagranicznych, m.in. w Ogólnopolskim Konkursie im. Fryderyka Chopina w Warszawie (2010) oraz Chopin Competition in Asia w Japonii (2011).

Jako koncertujący pianista  posiada w swoim repertuarze ponad 30 koncertów na fortepian z orkiestrą. Występuje w Polsce i za granicą. Dawał koncerty we wszystkich polskich filharmoniach, grał również m.in. w Niemczech, Czechach, Belgii,  na Słowacji, w Rosji, Francji, Brazylii, Kanadzie i Maroku. Występuje także jako kameralista współpracując m. in. z Bartłomiejem Niziołem, Kwartetem Camerata czy Kwartetem Śląskim.

Zbigniewa Raubo grał pod batutą takich polskich dyrygentów jak: Jerzy Maksymiuk, Antoni Wit, Agnieszka Duczmal, Jerzy Salwarowski, Mirosław Jacek Błaszczyk, Marek Pijarowski, Tomasz Bugaj, Jerzy Swoboda, Krzysztof Missona, Łukasz Borowicz, Marek Moś, Czesław Grabowski, Renard Czajkowski.

Artysta nagrał wiele płyt dla krajowych i zagranicznych firm fonograficznych, m. in. dla: japońskich filii firm Deutsche Gramophon i RCA, International Music Corporation, DUX i Żuk Records.