ETR

Students of Tadeusz Szeligowski School of Music in Poznan

Students of Tadeusz Szeligowski School of Music in Poznan

Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna nr 2 im. Tadeusza  Szeligowskiego działa od roku 1967.   Jej założycielem był Ludwik Kwaśnik, który piastował także stanowisko dyrektora w pierwszym roku istnienia placówki.

Uczęszczający  do niej uczniowie rozwijają swoje umiejętności artystyczne nie tylko podczas lekcji czy w ramach zespołów kameralnych, wokalno-instrumentalnych oraz chóru, ale także uczestnicząc i organizując wspólnie z nauczycielami widowiska dramatyczno-muzyczne związane z Bożym Narodzeniem, koncerty adresowane do mieszkańców Poznania oraz dla przedszkolaków.

Uczniowie biorą także udział w licznych międzyszkolnych, regionalnych, ogólnopolskich, a także międzynarodowych konkursach muzycznych,  z których przywożą nagrody.  Szkoła może poszczycić się gronem laureatów konkursów pianistycznych, skrzypcowych, wiolonczelowych, akordeonowych, fletowych czy  gitarowych.  Wśród jej uczniów są także stypendyści Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Przyszli muzycy  współpracują także  z instytucjami artystycznymi Poznania, w tym m.in. Teatrem Wielkim, Filharmonią Poznańską, CK Zamek.