ETR

Schola Cantorum Misericordis Christi

Schola Cantorum Misericordis Christi

Młodzieżowy Chór Parafii Chrystusa Miłosiernego w Białej Podlaskiej Schola Cantorum Misericordis Christi powstał w grudniu 1996 r. Jego głównym celem jest posługa śpiewu podczas liturgii Mszy świętej. Chór, którego założycielem i dyrygentem jest dr Piotr Karwowski, liczy ponad 100 osób w wieku od 7 do 25 lat.
Zespół koncertował w wielu miastach Polski, m. in. w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Lublinie, Częstochowie, Radomiu, Legnicy, Płocku, Toruniu, Sandomierzu, Siedlcach, Otwocku, Nowym Sączu oraz poza granicami kraju: we Francji (1997, 2002), na Litwie (1998), Białorusi (1999), w Rosji (1999), we Włoszech (2000), na Ukrainie (2001) i na Słowacji (2008).

Nagrody i wyróżnienia:

 • I miejsce na V Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie (1999);
 • Wyróżnienie na VII Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym w Mohylewie na Białorusi (1999);
 • I miejsce w Diecezjalnych Przeglądach Chórów w Siedlcach (1999 i 2002);
 • I miejsce na X Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Myślenicach oraz nagroda za najlepsze wykonanie utworu obowiązkowego (2001);
 • III miejsce w I Ogólnopolskim Konkursie Chórów Kościelnych Caecilianum 2001 w Warszawie;
 • I miejsce i nagroda specjalna Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w II Ogólnopolskim Konkursie Chórów Kościelnych Caecilianum 2002 w Warszawie;
 • Udział w 34 Ogólnopolskim Turnieju Chórów Legnica Cantat (2003);
 • Bialska Nagroda Kultury im. Anny z Sanguszków Radziwiłłowej za osiągnięcia w dziedzinie śpiewu wielogłosowego, za pasję, umiłowanie i popularyzację muzyki chóralnej w roku 2003;
 • I miejsce w kategorii B na XVI Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Religijnej im. ks. Stanisława Ormińskiego w Rumi (2004);
 • II miejsce na I Ogólnopolskim Konkursie Ars Liturgica w Toruniu (2004);
 • III miejsce na V Ogólnopolskim Konkursie Chórów Kościelnych Caecilianum (2005);
 • Udział na XI Międzynarodowym Festiwalu Kolęd Wschodniosłowiańskich w Terespolu (2006);
 • GRAND PRIX i nagroda specjalna za najlepsze wykonanie chorału gregoriańskiego na II Ogólnopolskim Konkursie Ars Liturgica w Toruniu (2006);
 • I miejsce na XVII Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Myślenicach (2008);
 • GRAND PRIX na V Ogólnopolskim Przeglądzie Chórów Kościelnych Pieśni Pokutnej i Pasyjnej Metropolii Górnośląskiej — Żory 2008, oraz nagroda za najlepsze wykonanie chorału gregoriańskiego i wyróżnienie dla najlepszego dyrygenta konkursu.

Chór Schola Cantorum Misericordis Christi śpiewał podczas uroczystej Mszy Świętej odprawionej przez Ojca Świętego Jana Pawła II w Siedlcach, 10 czerwca 1999 r. Od czerwca 2000 r. zespół należy do Polskiej i Międzynarodowej Federacji Chórów Pueri Cantores. Chór uczestniczył w czterech krajowych kongresach tej federacji: w Krakowie (2000), Poznaniu (2003), Toruniu (2006), Nowym Sączu (2008) oraz w międzynarodowych kongresach w Lyonie (2002), Krakowie (2007) oraz w Sztokholmie (2009). 26 sierpnia 2001 r. zespół wystąpił w Poznaniu ze szczególnym koncertem dedykowanym prof. Stefanowi Stuligroszowi z okazji jego 81. urodzin. We wrześniu 2004 r. chór śpiewał podczas I Ogólnopolskiego Kongresu Muzyki Liturgicznej w Krakowie. W lipcu 2006 r. wystąpił podczas głównych uroczystości 400-lecia sanktuarium maryjnego w Latyczowie na Ukrainie. W swoim dorobku ma sześć płyt CD oraz cykl audycji radiowych pt. Szkoła śpiewu liturgicznego.