ETR

Rufin Makarewicz

Rufin Makarewicz

Profesor zwyczajny, dyrektor Instytutu Akustyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Urodzony w Bydgoszczy. Wyboru zawodu dokonał za namową Józefa Werterowskiego, nauczyciela VI LO w Bydgoszczy, który przekonał go, że fizyce warto poświęcić życie.

W latach 1965-1970 studiował na UAM w Poznaniu, gdzie póĽniej zdobywał kolejne stopnie naukowe: w 1974 r. doktorat, w 1980 r. habilitację, w 1990 r. tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1995 r. profesora zwyczajnego. Od ukończenia studiów pracuje w Instytucie Akustyki UAM. Był prodziekanem (1981-1985) i dziekanem (1987-1993) Wydziału Matematyczno-Fizycznego. Opracował nowe metody ochrony przed hałasem — ekrany akustyczne.