ETR

Rafał KŁOCZKO

Rafał KŁOCZKO

conductor

Rafał Kłoczko jest nie tylko dyrygentem, ale także kompozytorem, aranżerem, teoretykiem muzyki. Kształcił się w akademiach muzycznych w Gdańsku i Krakowie oraz na Universität für Musik und darstellende Kunst w Wiedniu.  Sztuki dyrygenckiej uczył się pod okiem m.in. Rafała Jacka Delekty, Wojciecha Michniewskiego, Janusza Przybylskiego, Marca Guidariniego, Jacka Kaspszyka, Colia Mettersa.

Był laureatem prestiżowych programów Instytutu Muzyki i Tańca, takich jak dyrygent-rezydent i kompozytor-rezydent. Poprowadził już kilkaset koncertów kameralnych i symfonicznych, a także sprawował kierownictwo muzyczne przy kilkunastu produkcjach  operowych, w tym m.in. Tryptyku Giacoma Pucciniego, Cosí fan tutte Wolfganga Amadeusa Mozarta, Orfeusza i Eurydyki Christopha Willibalda Glucka czy polskiej prapremiery Franceski da Rimini Siergieja Rachmaninowa.

Regularnie współpracuje z wieloma instytucjami artystycznymi w kraju i za granicą, w tym m.in. z Teatrem Wielkim-Operą Narodową w Warszawie,  Théâtre Royal de la Monnaie w Brukseli, Operą Śląską w Bytomiu czy zespołem Cappella Gedanensis. Szczególnym zainteresowaniem darzy operę, dlatego też swój doktorat poświęcił zapomnianemu dziełu Ludomira Różyckiego Eros i Psyche, do którego wykonania doprowadził w 2015 roku w Operze Bałtyckiej w Gdańsku, a dwa lata później przygotowywał to dzieło jako asystent dyrygenta w Teatrze Wielkim-Operze Narodowej. 

.Jako pierwszy Polak w historii pełnił funkcję asystenta dyrygenta w ramach Salzburger Festspiele w 2016 roku. W 2017 roku odbył staż dyrygencki w Operze Wiedeńskiej.

Od września 2021 roku jest dyrektorem Filharmonii Zielonogórskiej.