ETR

Radom Chamber Orchestra

Radom Chamber Orchestra

Radomska Orkiestra Kameralna działa od stycznia 2007 roku jako instytucja kultury miasta Radomia. W lipcu 2007 roku dyrektorem naczelnym i artystycznym zespołu został Maciej Żółtowski. We wrześniu tego samego roku odbyły się pierwsze przesłuchania do orkiestry. Utworzono wtedy stały, trzynastoosobowy, smyczkowy skład zespołu. Rozpoczął się pierwszy, regularny sezon artystyczny.

Wstępnym założeniem przy tworzeniu orkiestry było zapewnienie stałości jej składu, tak, by stopniowo móc rozszerzać jej repertuar i dzięki pracy nad stopliwością brzmienia, precyzją rytmiczną i intonacją osiągnąć wysoką pozycję w polskim świecie muzycznym. Z drugiej strony niezwykle ważnym czynnikiem dla funkcjonowania orkiestry była odbudowa radomskiego środowiska melomanów, poprzez zapewnienie regularnych występów orkiestry w Radomiu (przynajmniej raz w miesiącu) oraz poprzez szeroko zakrojoną akcję edukacyjną skierowaną do dzieci i młodzieży szkolnej. Nie bez znaczenia był fakt powierzenia orkiestrze w zarząd Sali Koncertowej Urzędu Miejskiego. Zespół zyskał tym samym stałe miejsce koncertów i prób, które można było wypromować w społecznej świadomości jako namiastkę przyszłej filharmonii. Orkiestra zyskała także niezbędne zaplecze administracyjne i techniczne.

W 2010 roku odbyły się kolejne przesłuchania. Od tej pory trzonem zespołu jest 16 muzyków, do których w miarę potrzeby doangażowuje się innych instrumentalistów. W repertuarze orkiestry znajduje się większość najważniejszych dzieł napisanych na orkiestrę smyczkową w dobie klasycyzmu i romantyzmu. Niezwykła wszechstronność muzyków pozwala także na stylowe i historycznie poinformowane interpretacje muzyki barokowej, wczesnych symfonii Haydna i Mozarta. Ważne miejsce w programach Radomskiej Orkiestry Kameralnej zajmuje muzyka XX i XXI wieku.

Poza regularnymi koncertami orkiestra organizuje festiwale i kursy mistrzowskie – Międzynarodowy Festiwal Kwartetów Smyczkowych, Dni Karola Szymanowskiego, Międzynarodową Akademię Dyrygentów. Jest także jednym ze współorganizatorów Festiwalu Muzyki Dawnej im. Mikołaja z Radomia.

Orkiestra była gościem cyklu Koncerty na Ursynowie, wystąpiła także w Studio Koncertowym Polskiego Radia im. W. Lutosławskiego w Warszawie w cyklu Poranki Muzyczne Polskiego Radia, brała udział w Festiwalu Zespołów Kameralnych na warszawskim Trakcie Królewskim i w Wilanowie.

Ważnym elementem działalności zespołu są nagrania. W 2009 roku ukazała się pierwsza płyta, zatytułowana Grażyna Bacewicz – works for chamber orchestra, vol. I, zawierająca m.in. premierowe nagranie orkiestrowej wersji I Kwintetu fortepianowego z pianistą Bartłomiejem Kominkiem. Płyta została wydana przez DUX Recording Producers. Krążek ten uzyskał znakomite recenzje w światowej prasie fonograficznej, m.in. nagrodę Excepcional hiszpańskiego magazynu Scherzo i aż pięć kamertonów we francuskim magazynie Diapason. Nagranie zostało też nominowane do nagrody Polskiej Akademii Fonograficznej Fryderyk 2009 oraz do International Classical Music Awards 2011 (dawniej Midem Classical Awards).