ETR

Petr FIALA

Petr FIALA

Ukończył studia z zakresu dyrygentury, kompozycji i gry na fortepianie w konserwatorium w Brnie.

Choć dziś jest najbardziej znany jako twórca Czeskiego Chóru Filharmonicznego Brno i jego licznych sukcesów, ma niezwykły dorobek kompozytorski.

Skomponował ponad 180 utworów, wśród nich cykle wokalne i instrumentalne dla dzieci i młodzieży, utwory solowe m.in. na fortepian, akordeon, skrzypce, wiolonczelę, trąbkę i puzon, pięć kwartetów smyczkowych, wiele kompozycji kameralnych, trzy symfonie, liczne cykle chóralne, pieśni, oratoria i kantaty. Jest również autorem dwóch dramatów muzycznych.

Obok działalności pedagogicznej (przez wiele lat wykładał w konserwatorium w Brnie) i kompozytorskiej, od ponad 40 lat działa jako chórmistrz i dyrygent. Zdobywał nagrody w wielu krajowych i międzynarodowych konkursach chóralnych, wielokrotnie był zapraszany jako dyrygent gościnny przez czeskie i zagraniczne zespoły. W 1990 roku założył Czeski Chór Filharmoniczny Brno, który pod jego dyrekcją stał się jednym z najznakomitszych zespołów w Europie.

W 2009 roku, w uznaniu zasług w obszarach kompozycji i dyrygentury, artysta otrzymał Order Świętych Cyryla i Metodego, przyznany mu przez Konferencję Episkopatu Czech.