ETR

Orchestra of Stanisław Moniuszko Philharmonic in Koszalin

Orchestra of Stanisław Moniuszko Philharmonic in Koszalin

Orkiestra Filharmonii Koszalińskiej im. Stanisława Moniuszki  jest najstarszym, powstałym w 1956 roku, tego typu zespołem na Pomorzu Środkowym.  Od 2017 roku I dyrygentem Orkiestry Filharmonii Koszalińskiej  jest Jakub Chrenowicz, a dyrygentem honorowym Massimiliano Caldi.

Filharmonia Koszalińska organizuje około  140 koncertów rocznie,  z czego połowę z nich stanowią koncerty symfoniczne. Większość z nich odbywa się w doskonałej akustycznie i  efektownej architektonicznie, otwartej kilka lat temu, nowej siedzibie instytucji.

Filharmonia Koszalińska jest organizatorem licznych koncertów w na Pomorzu Środkowym  i Zachodnim. Orkiestra wielokrotnie w swej historii koncertowała także poza granicami Polski – w Czechosłowacji, Danii, Francji, Szwecji, na Ukrainie, we Włoszech, w Niemczech.

Filharmonia Koszalińska jest organizatorem Międzynarodowego Festiwalu Organowego. Koncerty odbywają się w miesiącach wakacyjnych w katedrze koszalińskiej, w której znajdują się unikatowe XIX-wieczne organy, a także w innych świątyniach w regionie. Melomani mogą podczas nich wysłuchać zarówno dzieł organowych, jak i kameralnych, symfonicznych oraz wokalno-instrumentalnych.

Filharmonia Koszalińska realizuje także cykl koncertów edukacyjnych dla całych rodzin  Familijny Park Sztuki, podczas których, z wykorzystaniem różnych metod i dziedzin sztuki, wprowadza początkującego melomana w świat muzyki.

Orkiestra Filharmonii Koszalińskiej nagrała 13 płyt kompaktowych. Na szczególną uwagę zasługuje płyta poświęcona twórcom koszalińskim (m. in. Andrzejowi Cwojdzińskiemu i Kazimierzowi Rozbickiemu) oraz pierwsze w historii nagranie na CD dwóch koncertów fortepianowych Henryka Melcera (Joanna Ławrynowicz – fortepian, Ruben Silva – dyrygent).