ETR

Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Słupcy

Słupca Voluntary Fire Brigade Brass Band

Orkiestra powstała wraz z jednostką bojową słupeckiej OSP w 1893 roku. Jej pierwszym kapelmistrzem był Józef Baśkiewicz. Jednak szczytowy okres rozwoju zespołu to rok 1990, związany z 700-leciem nadania praw miejskich Słupcy.

Orkiestra, jako najstarszy zespół artystyczny w Słupcy, bierze udział w uroczystościach państwowych, strażackich, kościelnych oraz imprezach masowych. Demonstruje pokaz musztry paradnej. Uczestniczy w przeglądach, turniejach i festiwalach orkiestr dętych na terenie całego kraju i za granicą. Zdobywa czołowe lokaty w koncertach, marszach pochodowych i musztrze paradnej. Obecnie zespół tworzy orkiestra i grupa choreograficzna, a kapelmistrzem jest Jan Jasiński.