ETR

Marek Hendrykowski

Marek Hendrykowski

Znawca dziejów kina i sztuki filmowej, profesor zwyczajny Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, twórca poznańskiej szkoły filmoznawczej, kierownik Zakładu Filmu i Telewizji na poznańskiej polonistyce. Autor książek: Słowo w filmie (Warszawa 1982), Autor jako problem poetyki filmu (Poznań 1988), Historia filmowego Oscara (1988), 1001 zagadek filmowych (Poznań 1992), Polski film fabularny dla dzieci i młodzieży (Poznań 1994), Steven Spielberg (Poznań 1994), Słownik terminów filmowych (Poznań 1995), Film w Poznaniu i Wielkopolsce 1896-1996 (wspólnie z Małgorzatą Hendrykowską, Poznań 1996), Sztuka krótkiego metrażu (Poznań 1998), Stanisław Różewicz (Poznań 1999), Język ruchomych obrazów (Poznań 1999), Film jako źródło historyczne (Poznań 2000), Leksykon gatunków filmowych (Poznań – Wrocław 2001), Metafory Internetu (Poznań 2005), Rejs (Poznań 2005), Nóż w wodzie (Poznań 2005). Redaktor tomów zbiorowych: Z zagadnień stylu i kompozycji w filmie współczesnym (Poznań 1982), Autor w filmie. Z dziejów ewolucji form artystycznych (Poznań 1991), Szkice z poetyki filmu (Poznań 1995), Poloniści o filmie (Poznań 1997), Debiuty polskiego kina (Poznań 1997), Przemoc na ekranie (wspólnie z Małgorzatą Hendrykowską, Poznań 2001), Wojciech Wiszniewski (Poznań 2006), Komeda (2009). Od 2003 roku redaktor naczelny czasopisma Images.