ETR

Marek Gandecki

Marek Gandecki

  • dyrygent i pedagog, prof. AM, dr hab.
  • absolwent poznańskiej Akademii Muzycznej w klasie dyrygentury prof. Janusza Dzięcioła
  • laureat IV Ogólnopolskiego Konkursu Dyrygentów Chóralnych w Poznaniu /1992/
  • założyciel i dyrygent Chóru Kameralnego MUSICA VIVA Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i Chóru Zamku Kórnickiego CASTELLUM CANTANS
  • współtwórca wielu nagród zdobytych przez wspomniane chóry w konkursach chóralnych
  • laureat indywidualnych nagród dla najlepszego dyrygenta konkursów chóralnych
  • juror konkursów i festiwali chóralnych
  • wykładowca cyklu szkoleń kadry kierowniczej organizowanych przez Bernard Brunhes Polska /BPI Group/
  • pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej Akademii Muzycznej w Poznaniu
  • promotor i recenzent prac doktorskich