ETR

Marcin Herman

Marcin Herman

violin

Marcin Herman, zastępca koncertmistrza Orkiestry Filharmonii Poznańskiej jest nie tylko skrzypkiem, ale także dyrygentem, pedagogiem oraz kompozytorem – jego utworami są m.in.:  Fantazja leszczyńska i Fantazja frankfurcka na skrzypce i orkiestrę oraz Leszczyńska Wieża Babel na kontratenor, chór i orkiestrę.

Absolwent Wydziału Instrumentalnego oraz Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki szczecińskiej filii Akademii Muzycznej w Poznaniu (oba dyplomy z wyróżnieniem), dziś kształci młodych muzyków w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Romana Maciejewskiego w Lesznie. Z Elżbietą Skubiszewską-Herman tworzy duet skrzypcowy, koncertując w Polsce, a także poza granicami kraju.

Za działalność artystyczną Marcin Herman uhonorowany został m.in. Nagrodą Prezydenta Miasta Leszna, Ryngrafem Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Nagrodą Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, a także otrzymał wyróżnienie na Ogólnopolskim Konkursie Polonezów we Włoszakowicach oraz pierwszą nagrodę na Ogólnopolskim Konkursie Młodych Instrumentalistów w Bydgoszczy.