ETR

ks. Szymon Daszkiewicz

ks. Szymon Daszkiewicz

ks. Szymon Daszkiewicz Obecny dyrektor Poznańskiego Chóru Katedralnego, bezpośrednio po maturze, w 1972 r. rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu, które zakończył w 1978 roku przyjęciem święceń kapłańskich i tytułem magistra teologii. W kilka lat później uzyskał tytuł licencjata teologii. W okresie studiów zapoznawał się też z muzyką kościelną, której propagatorem był ks. prof. Zdzisław Bernat Początki pracy duszpasterskiej to parafia Św. Andrzeja Boboli w Rawiczu. Tam powierzono mu pod opiekę istniejący chór chłopięco-męski.

W latach 1981-86 odbył kolejne studia, tym razem w Akademii Muzycznej im. I. J Paderewskiego w Poznaniu, ucząc się sztuki chórmistrzowskiej u prof. Janusza Dzięcioła. W trakcie studiów został laureatem III nagrody Międzyuczelnianego Konkursu Dyrygentów Chóralnych w Poznaniu. Od roku 1986 był wychowawcą w Arcybiskupim Seminarium Duchownym i wykładowcą historii, teorii i praktyki muzyki kościelnej na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu. W październiku 1991 roku, po latach współpracy z ks. Zdzisławem Bernatem, rozpoczął stałą samodzielną pracę z Poznańskim Chórem Katedralnym, biorąc na siebie ogromny ciężar tradycji tego zespołu. Pod kierunkiem ks. Szymona Daszkiewicza Poznański Chór Katedralny odbył kilkanaście kolejnych tournee, odwiedzając Anglię, Austrię, Belgię, Danię, Francję, Hiszpanię, Holandię, Niemcy, Szkocję, Szwajcarię i Włochy. Z wszystkich przywoził bardzo pochlebne recenzje, do wielu miejsc był i jest zapraszany ponownie. Poznański Chór Katedralny pod dyrekcją ks. Szymona Daszkiewicza uczestniczył w Międzynarodowych Festiwalach Chórów Chłopięcych w Poznaniu, Częstochowie, Nantes, Amiens i Rzymie. W tym czasie dokonał też nagrań wielu płyt kompaktowych, zrealizował kilka programów telewizyjnych i radiowych. Ma w swoim dorobku premiery światowe współczesnych kompozycji: “Mass of Angels” Charlesa Williama Heimermanna i “Requiem a Roma” Glorii Bruni, które miały miejsce w Rzymie w roku 2000. Współpracował z orkiestrami symfonicznymi i ich dyrygentami z Opola, Hamburga i Haarlem. Jest współorganizatorem i uczestnikiem cyklu koncertowego “Musica Sacra”.

W marcu 1992 roku, na zjeździe założycielskim, ks. Szymon Daszkiewicz został wybrany wiceprzewodniczącym Polskiej Federacji “Pueri Cantores”, a w 2002 wiceprezesem Zarządu Głównego Związku Chórów Kościelnych “Caecilianum”. W Archidiecezji pełni funkcję przewodniczącego Archidiecezjalnej Komisji Muzyki Kościelnej i prezesa poznańskiego oddziału Związku Chórów Kościelnych “Caecilianum”. W roku 1997 Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział Wiel­kopolski, wyróżnił ks. Szymona Daszkiewicza Srebrną Odznaką Honorową za zasługi w pracy społecznej Związku. Wojewoda Poznański uhonorował działalność księdza, przyznając mu medal “Ad perpetuam rei memoriam”, za zasługi w rozwoju chóralistyki poznańskiej i propagowanie polskiej kultury muzycznej. W roku 2000 Ojciec Święty Jan Paweł II, nadał księdzu dyrygentowi zaszczytny tytuł Kapelana Honorowego Jego Świątobliwości. We wrześniu 2001 roku Federacja Chórów Unii Europejskiej, uznając wszechstronność Chóru i zdolność do harmonijnego łączenia tradycji ze współczesnością i przyszłością, przyznała Poznańskiemu Chórowi Katedralnemu dwa zaszczytne i znaczące tytuły: “Chóru Historycznego” i “Chóru Unii Europejskiej”. W październiku 2003 roku Marszałek Województwa wyróżnił księdza Prałata odznaką honorową “Za Zasługi Dla Województwa Wielkopolskiego”.