ETR

Krzysztof Szaniecki

Krzysztof Szaniecki

Jest absolwentem Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Poznaniu. W latach 1981-82 odbył staż podyplomowy we Włoszech, uwieńczony występem na scenie mediolańskiej La Scali. Swoją działalność operową związał z poznańskim Teatrem Wielkim, na którego scenie wykonał kilkadziesiąt partii barytonowych z tytułowymi rolami m. in. w Cyruliku sewilskim i Eugeniuszu Onieginie. Występował w większości krajów Europy oraz
w Japonii i Stanach Zjednoczonych.Ma w dorobku wiele nagrań płytowych, radiowych i telewizyjnych.

Od roku 1990 Krzysztof Szaniecki sprawuje w Teatrze Wielkim również funkcję asystenta reżysera (współpraca m.in. z Markiem Weissem, Mariuszem Trelińskim, Grzegorzem Jarzyną, Michałem Znanieckim), a zakres związanych z tym obowiązków stopniowo się poszerza. W ostatnich latach Krzysztofowi Szanieckiemu coraz częściej powierzane są w pełni samodzielne zadania reżyserskie, m.in. Gale Operowe, Koncerty Verdiowskie, Wieczory Sylwestrowe i Karnawałowe, a także wznowienia oper. Wśród dokonań reżyserskich na uwagę zasługują również autorskie realizacje poza siedzibą Teatru, np.: z okazji Dni Judaizmu i 250 rocznicy urodzin
W. Bogusławskiego w Muzycznej Wadze, a także adaptacje pozycji z bieżącego repertuaru związane z gościnnymi występami Teatru na scenach krajowych i zagranicznych.

W roku 2010 był reżyserem poznańskiej realizacji opery Joanny Bruzdowicz Kolonia karna.

Od początku sezonu artystycznego 2003/2004 Krzysztof Szaniecki jest gospodarzem Koncertów Poznańskich, organizowanych przez Filharmonię Poznańską w Auli Uniwersyteckiej, a także speakerem Międzynarodowych Konkursów Skrzypcowych im. Henryka Wieniawskiego.

Osobnym przejawem aktywności zawodowej Krzysztofa Szanieckiego jest prezentowanie niecodziennej techniki wykonawczej cantomanus, stanowiące odrębny rozdział działalności koncertowej oraz działalność pedagogiczna. W latach 1999-2007 był wykładowcą Akademii Muzycznej w Poznaniu.