ETR

Krzysztof Świtalski

Krzysztof Świtalski

W 1996 roku ukończył wydział instrumantalny Akademii Muzycznej w Poznaniu otrzymując tytuł Magistra Sztuki. Następnie w 2004 roku, na tej samej uczelnii, skończył Mistrzowskie Podyplomowe Studium Instrumentalistyki i Lutnictwa Artystycznego (specjaność skrzypce). Swoją naukę kontynuował jednak dalej na Akademii Muzycznej we Wrocławiu  gdzie w 2007 roku ukończył Podyplomowe Studia Zarządzania Placówkami Oświatowymi i Kulturalnymi. A w chwili obecnej kończy studia na kierunku Dyrygentura Symfoniczna i Operowa pod kierunkiem prof. Jerzego Salwarowskiego.
W latach 2005 r. – 2007 był Dyrygentem i Kierownikiem Artystyczny Orkiestry Kameralnej Radia Zachód. Obecnie jest Koncertmistrzem Orkiestry Filharmonii Zielonogórskiej (od 2001 roku), Dyrygentem Lubuskiej Orkiestry Kameralnej (od 2007 roku), Organizatorem i Dyrektorem Artystycznym “Lubuskiej Akademii Orkiestrowej" (od 2009 roku) oraz Dyrektorem Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze (od 2009 roku).