ETR

Jan Jasiński

Jan Jasiński

Tradycje muzyczne wyniósł z rodzinnego domu. Jego ojciec, Józef January Jasiński (zmarły w 2006 roku) był przez wiele lat kapelmistrzem, prezesem i kierownikiem artystycznym słupeckiej orkiestry.
Jan miał zaledwie 13 lat, gdy w 1982 roku został członkiem Orkiestry Dętej OSP w Słupcy. Najpierw był sakshornistą, a następnie pierwszym puzonistą zespołu. Od wielu lat jest puzonistą w Orkiestrze Dętej Kopalni Węgla Brunatnego w Koninie.
W 1999 roku Jan Jasiński przejął batutę po ojcu i został kapelmistrzem Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Słupcy. Pod jego kierownictwem zespół rozwija się i odnosi największe w swojej historii sukcesy.
Jan Jasiński, absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy, jest nauczycielem muzyki w Szkole Podstawowej w Strzałkowie. Za swą działalność odznaczony został m.in. Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa, Złota Odznaką Polskiego Związku Chórów i Orkiestr. W 2011 roku, za zaangażowanie w rozwój bezpieczeństwa przeciwpożarowego, wojewoda wielkopolski Piotr Florek przyznał mu Nagrodę im. Witolda Celichowskiego.