ETR

Chór dziewczęcy Skowronki

Chór dziewczęcy Skowronki

Chór Dziewczęcy SKOWRONKI pod dyrekcją Alicji Szelugi to jeden z najważniejszych chórów dziewczęcych w Polsce. Powstał w 1950 roku w Centrum Kultury Zamek /d. Pałac Kultury/ w Poznaniu. W jego skład wchodzą uczennice poznańskich szkół podstawowych i średnich. W pracy z młodymi śpiewaczkami szczególną uwagę zwraca się na świadomość dźwięku oraz poprawną i piękną emisję głosu, o którą w chórze dba Marzena Michałowska. Drugim dyrygentem zespołu jest Julia Łynsza, prowadząca młodsze grupy chóralne: Małe SKOWRONKI (dzieci w wieku 6 -9 lat) oraz SKOWRONECZKI (9 -12 lat). Z chórem współpracuje pianista Czesław Łynsza oraz choreograf Teresa Nowak.

Od wielu lat znajduje się w czołówce zespołów polskich i do dziś regularnie potwierdza swój wysoki poziom, zdobywając uznanie publiczności oraz nagrody w konkursach polskich i zagranicznych.

Chór regularnie odbywa podróże koncertowe, stając się ambasadorem polskiej kultury. Większość z nich związana jest z udziałem w konkursach chóralnych, z których przywozi prestiżowe nagrody oraz znakomite opinie jurorów i publiczności. Jest laureatem konkursów w Legnicy (Grand Prix – Złota Lutnia w 2007 r.), Bydgoszczy, Mięzyzdrojach, Llangollen (Wielka Brytania), Veldhoven (Holandia), Celje (Słowenia), Randers (Dania), Dautphetal (Niemcy), Pradze, Arezzo (Włochy), Neerpelt (Belgia), Cantonigros (Hiszpania). Jedną z ważniejszych nagród chóru otrzymanych ostatnio (2011r.) jest Grand Prix Międzynarodowego Konkursu Chóralnego w Ohrid (Macedonia). Chór bierze udział w festiwalach i warsztatach chóralnych we Wrocławiu (Wratislavia Cantans), na Łotwie (Ryga), w Niemczech (Wolfenbüttel, Usedom), we Włoszech (Turyn), w Jerozolimie (Izrael).

Zespół aktywnie uczestniczy w życiu muzycznym Poznania i Wielkopolski. Cykle koncertowe zespołu: „Karnawałowe koncerty chóralne”, „SKOWRONKI i ich goście”, „SKOWRONKI w kościołach Poznania i Wielkopolski”, „Ze SKOWRONKAMI po Wielkopolsce” stały się tradycją i na stałe wpisały się w pejzaż koncertowy miasta i regionu.

Chór Dziewczęcy SKOWRONKI współpracuje z Filharmonią Poznańską. Nagrał kilka płyt CD: „Can you hear me?”, kolędową – „Hodie Christus natus est”, z muzyka sakralną – “Dei ad gloriam”oraz dokonał zapisu prawykonania dzieła Jana Kantego Pawluśkiewicza „Radość miłosierdzia”. Wkrótce ukażą się dwie kolejne płyty: z dziecięcymi piosenkami autorskimi Małgorzaty Nowak – Guzowskiej oraz z kompozycją Antonio Vivaldiego „Gloria” RV 589.

Program koncertowy zespołu obejmuje utwory a capella z różnych epok, od chorałów, poprzez madrygały, motety, pieśni romantyczne, aż po muzykę współczesną XX i XXI wieku. Chór nie stroni również od repertuaru lżejszego wykonując opracowania muzyki rozrywkowej polskie i obcej.