ETR

Arto Noras

Arto Noras

Arto Noras jest obecnie jednym z najwybitniejszych wiolonczelistów na świecie. Gry na instrumencie uczył się pod kierunkiem Yrjö Selina na Akademii im. Sibeliusa, a następnie wyjechał do Paryża, aby kontynuować studia u Paula Torteliera. Międzynarodowy rozgłos przyniósł mu sukces na konkursie im. Czajkowskiego w Moskwie w roku 1966.

Arto Noras występował z wiodącymi orkiestrami i dyrygentami na całym świecie.
Artysta ma na swoim koncie liczne nagrania, obejmujące również kilkanaście utworów skomponowanych specjalnie dla niego. Nagrywał m. in. we współpracy z Krzysztofem Pendereckim.

Długa kariera Arto Norasa jako profesora Akademii Sibeliusa, kursy mistrzowskie jakie prowadzi na całym świecie oraz rola jaką odgrywa jako juror międzynarodowych konkursów wiolonczelowych przyczyniły się do rozwoju muzyki wiolonczelowej zarówno w Finlandii jak i poza jej granicami.

Arto Noras jest twórcą i Dyrektorem Artystycznym Festiwalu Muzycznego w Naantali oraz Międzynarodowego Konkursu Wiolonczelowego Fundacji Paulo (International Paulo Cello Competition).