ETR

Andrzej Adamczak

Andrzej Adamczak

Ukończył Państwową Szkołę Baletową w Poznaniu i pedagogikę baletu na Wydziale Edukacji Artystycznej Akademii Muzycznej w Warszawie. Był solistą baletu Teatru Wielkiego w Poznaniu oraz Teatru DNA przy Operze Szczecińskiej.
W roku 2001 związał się z Polskim Teatrem Tańca, gdzie obecnie jest I solistą. Jest również pedagogiem Międzynarodowych Warsztatów Tańca Współczesnego i Otwartych Zajęć Tańca Współczesnego.
Tańczył w repertuarze klasycznym, neoklasycznym i charakterystycznym („Giselle”, „Szecherezada”, „Ognisty ptak”, „Popołudnie Fauna”, „Harnasie”, „Grek Zorba”) ale wybrał taniec współczesny, w którym realizuje się jako wykonawca i choreograf. Tańczy w całym repertuarze Polskiego Teatru Tańca, m.in. w choreografiach Ewy Wycichowskiej, Ohada Naharina, Yossi Berga, Jacka Przybyłowicza, Istvana Yuhos-Putto i Thierry Vergera.
Współpracuje jako pedagog i choreograf z Ogólnokształcącą Szkołą Baletową w Poznaniu.
Otrzymał dwukrotnie (2003 i 2005) główną nagrodę za najlepszą choreografię współczesną na Ogólnopolskim Konkursie Tańca im. W. Wiesiołłowskiego w Gdańsku oraz nagrodę za najciekawszą choreografię na II Ogólnopolskim Konkursie Baletu Najmłodszych Tancerzy (2006).
Jest laureatem Nagrody dla Młodych Twórców Miasta Poznania (2004) i Medalu Młodej Sztuki (2009).
Zrealizował wiele spektakli dla Atelier Polskiego Teatru Tańca: m.in. „JA-JO” (2002), „…szparagijem” (2002), „Wchodzę” (2004), „Scan” (2006), „Trzy siostry – Wyobrażenie”(2009) i Polskiego Teatru Tańca: „Chopin – Fresh Fruits” (2010), „Spotkania w dwóch niespełnionych Aktach” (Teatr Wielki w Łodzi we współpracy z Polskim Teatrem Tańca – 2011).

W listopadzie 2013 roku zrealizuje on spektakl pt. "Volta" do muzyki Iwo Borowczyka. Sztuka ta powstanie w ramach programu "Agon. Program zamówień kompozytorsko-choreograficznych" ogłoszonego przez Instytut Muzyki i Tańca.