ETR

Hayrapet Arakelyan

Hayrapet Arakelyan

Gdy miał lat 8 zaczął się uczyć grać jednocześnie na saksofonie i na fortepianie. Ale to saksofon stał się jego miłością. 21-letni ormiański muzyk, ma już wiele laurów w krajowych i międzynarodowych konkursach, koncerty w wielu krajach (m.in. we Francji, Włoszech, Belgii, Luksemburgu, Niemczech, Austrii, Wielkiej Brytanii, USA, Kanadzie), udział w międzynarodowych festiwalach, a także udział w konkursie Eurovision Young Musicians 2010 w Wiedniu, gdzie reprezentował Niemcy i został finalistą.
Hayrapet Arakelyan gra także w Alliage Quintet, zespole określanym mianem jednego z najbardziej kreatywnych zespołów saksofonowych w Europie.