BIP

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

23.09.2019

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Dotyczy: postępowania na wykonanie usługi społecznej (według procedury określonej w art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych) – w przedmiocie świadczenia usługi cateringowej.

wynik

 

9.09.2019

Zarządzenie nr 15/2019 Dyrektora Filharmonii Poznańskiej  im. Tadeusza Szeligowskiego z dnia 19 sierpnia 2019 w sprawie sprzedaży składników majątku trwałego Filharmonii Poznańskiej w roku 2019.

zadządzenie

wykaz instrumentów przeznaczonych na sprzedaż

wykaz instrumentów sprzedanych

 

6.09.2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na wykonanie usługi społecznej (według procedury określonej w art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych) – w przedmiocie świadczenia usługi cateringowej.

szczegóły

formularz cenowy