BIP

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

17.01.2020

Filharmonia Poznańska, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakich zamierza udzielić w 2020 roku.

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2020

28.11.2019

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (FP.18/2019). Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Dotyczy: postępowania na wykonanie usługi społecznej (według procedury określonej w art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych) – w przedmiocie świadczenia usługi cateringowej.

wynik

27.11.2019

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (FP.16/2019). Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Dotyczy: postępowania na wykonanie usługi społecznej (według procedury określonej w art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych) – w przedmiocie świadczenia usługi cateringowej.

wynik

12.11.2019

Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie usługi społecznej (według procedury określonej w art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych) – w przedmiocie świadczenia usługi cateringowej.

Ogłoszenie o zamówieniu Nr FP.17.2019
Formularz cenowy - opis przedmiotu zamówienia

29.10.2019

Ogłoszenie o  zamówieniu na wykonanie usługi społecznej (według procedury określonej w art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych) – w przedmiocie świadczenia usługi cateringowej.

Ogłoszenie o zamówieniu Nr FP.16.2019
Formularz cenowy - opis przedmiotu zamówienia

 

23.09.2019

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Dotyczy: postępowania na wykonanie usługi społecznej (według procedury określonej w art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych) – w przedmiocie świadczenia usługi cateringowej.

wynik

 

9.09.2019

Zarządzenie nr 15/2019 Dyrektora Filharmonii Poznańskiej  im. Tadeusza Szeligowskiego z dnia 19 sierpnia 2019 w sprawie sprzedaży składników majątku trwałego Filharmonii Poznańskiej w roku 2019.

zadządzenie

 

6.09.2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na wykonanie usługi społecznej (według procedury określonej w art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych) – w przedmiocie świadczenia usługi cateringowej.

szczegóły

formularz cenowy